İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarımızın yıl içerisinde göstermiş oldukları performanslarını ölçmek, "Kariyer Planlamalarını" ve "Eğitim & Gelişim İhtiyaçlarını" belirlemek amacı ile Performans Yönetim Sistemimiz, yetkinlik bazlı olarak yapılandırılmıştır. Yetkinlikler; "Temel", "Yönetsel" ve "Mesleki" yetkinlikler olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır. Tüm çalışanlarımız Temel yetkinliklere göre, yöneticilerimiz "Temel" yetkinliklerle birlikte "Yönetsel" yetkinliklere göre değerlendirilmektedir.